5. Beoordeling

Hieronder zie je het formulier dat je moet gebruiken om het artikel van je mede-journalist te beoordelen.

Jullie doen dit om de beurt. Het werkt als volgt:

In de linkerkolom staat het onderdeel waarop je moet beoordelen.

In de middelste kolommen staat hoeveel punten je mag geven. Let hier goed op, want hij/zij verdient niet zo maar alle punten die gegeven kunnen worden!

En dan ga je naar het volgende onderdeel.

Je meester of juf gebruikt trouwens dezelfde lijst om jou een cijfer te geven voor je artikel !

Je kunt het beoordelingsformulier hier downloaden.

Als je het schema hieronder hebt gebruikt en je kwam van de pagina werkwijze, dan klik je hier om weer terug te gaan.

  slecht onvoldoende voldoende erg goed

1 de inhoud van het artikel (max. 60 punten)

inleiding Je noemt het onderwerp van de tekst niet. Je noemt het onderwerp, maar vertelt niet waarom je erover schrijft. Je noemt het onderwerp en vertelt ook waarom je erover schrijft. Je vertelt op een leuke manier wat het onderwerp is en waarom je erover schrijft.
  0 punten 4 punten 9 punten 12 punten
alinea 2 Je noemt drie diersoorten waarvoor de Waddenzee belangrijk is, maar vertelt niet waarom. Je noemt drie diersoorten, en vertelt bij elke diersoort waarom de Waddenzee er belangrijk voor is. Je noemt drie diersoorten, vertelt bij elke diersoort de reden en geeft bij elke een voorbeeld. Je noemt drie diersoorten, vertelt bij elke diersoort de reden en geeft bij elke twee voorbeelden.
  0 punten 4 punten 9 punten 12 punten
alinea 3 Je noemt geen manier waarop de Waddenzee bedreigd wordt. Je noemt een of twee bedreigingen. Je noemt drie bedreigingen, maar geeft geen voorbeelden. Je noemt drie bedreigingen en geeft bij elke bedreiging een voorbeeld.
  0 punten 4 punten 9 punten 12 punten
alinea 4 Je noemt geen organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van de Waddenzee. Je noemt een organisatie die de Waddenzee probeert te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doet. Je noemt twee organisaties die de Waddenzee proberen te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doen. Je noemt drie organisaties die de Waddenzee proberen te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doen.
  0 punten 4 punten 9 punten 12 punten
slot Je noemt de slogan niet. Je noemt de slagzin wel, maar legt hem niet uit. Je noemt de slagzin, legt hem uit, maar doet geen oproep aan de lezers. Je noemt de slagzin, legt hem uit, en doet een oproep aan de lezers.
  0 punten 4 punten 9 punten 12 punten

 

2 de vormgeving van het artikel (max. 30 punten)

lay-out Je hebt de tekst niet in alinea's ingedeeld. Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld, maar er staat geen titel boven. Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld, er staat een titel boven, maar die is niet leuk bedacht. Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld en er staat een leuke titel boven.
  0 punten 4 punten 7 punten 10 punten
stijlen en spelling Je hebt acht of meer spel- en taalfouten gemaakt. Je hebt minder dan acht spel- en taalfouten gemaakt of de tekst is duidelijk overgeschreven. Je hebt maximaal vijf spel- en taalfouten gemaakt en geprobeerd eigen woorden te gebruiken. Je hebt maximaal drie spel- en taalfouten gemaakt en eigen woorden gebruikt.
  0 punten 4 punten 7 punten 10 punten
plaatjes Je hebt geen plaatjes of maar één plaatje gebruikt. Je hebt twee plaatjes gebruikt, maar één of beide staan op de verkeerde plaats. Je hebt twee plaatjes gebruikt die op de juiste plaats staan, maar het formaat is niet goed. Je hebt beide plaatjes op de juiste plaats gezet en een goed formaat gekozen.
  0 punten 4 punten 7 punten 10 punten
lengte Je tekst is veel te kort (minder dan 100 woorden). Je tekst is te kort (100 - 125 woorden). Je tekst is iets te kort (125 - 150 woorden). Je tekst heeft de juiste lengte (150 woorden of meer).
  0 punten 4 punten 7 punten 10 punten

 

3 extra punten (max. 10 punten)

alleen je leerkracht geeft deze punten.

Je tekst onderscheidt zich niet in positieve zin van andere teksten. Je tekst onderscheidt zich in positieve zin van andere teksten.
0 punten 10 punten