DE TOEKOMST VAN DE WADDENZEE

webkwestie - webquest

Beoordeling

Hieronder zie je het formulier dat je moet gebruiken om het artikel van je mede-journalist te beoordelen.

Jullie doen dit om de beurt. Het werkt als volgt:

In de linker kolom staat het onderdeel waarop je moet beoordelen.

In de middelste kolommen staat hoeveel punten je mag geven. Let hier goed op, want hij/zij verdient niet zo maar alle punten die gegeven kunnen worden!

En dan ga je naar het volgende onderdeel.

Je meester of juf gebruikt trouwens dezelfde lijst om jou een cijfer te geven voor je artikel !

Je kunt het beoordelingsformulier hier downloaden.

Als je het schema hieronder hebt gebruikt en je kwam van de pagina werkwijze, dan klik je hier om weer terug te gaan.

  1. De inhoud van het artikel (max. 60 punten)


slecht

onvoldoende

voldoende

erg goed

inleiding

Je noemt het onderwerp van de tekst niet.

0 punten

Je noemt het onderwerp, maar vertelt niet waarom je erover schrijft.

4 punten

Je noemt het onderwerp en vertelt ook waarom je erover schrijft.

9 punten

Je vertelt op een leuke manier wat het onderwerp is en waarom je erover schrijft.

12 punten

alinea 2

Je noemt drie diersoorten waarvoor de Waddenzee belangrijk is, maar vertelt niet waarom.

0 punten

Je noemt drie diersoorten, en vertelt bij elke diersoort waarom de Waddenzee er belangrijk voor is.

4 punten

Je noemt drie diersoorten, vertelt bij elke diersoort de reden en geeft bij elke een voorbeeld.

9 punten

Je noemt drie diersoorten, vertelt bij elke diersoort de reden en geeft bij elke twee voorbeelden.

12 punten

alinea 3

Je noemt geen manier waarop de Waddenzee bedreigd wordt.

0 punten

Je noemt een of twee bedreigingen.

4 punten

Je noemt drie bedreigingen, maar geeft geen voorbeelden.

9 punten

Je noemt drie bedreigingen en geeft bij elke bedreiging een voorbeeld.

12 punten

alinea 4

Je noemt geen organisatie die zich bezighoudt met de bescherming van de Waddenzee.

0 punten

Je noemt een organisatie die de Waddenzee probeert te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doet.

4 punten

Je noemt twee organisaties die de Waddenzee proberen te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doen.

9 punten

Je noemt drie organisaties die de Waddenzee proberen te beschermen en vertelt ook hoe ze dat doen.

12 punten

slot

Je noemt de slogan niet.

0 punten

Je noemt de slagzin wel, maar legt hem niet uit.

4 punten

Je noemt de slagzin, legt hem uit, maar doet geen oproep aan de lezers.

9 punten

Je noemt de slagzin, legt hem uit, en doet een oproep aan de lezers.

12 punten

2. de vormgeving van het artikel (max. 30 punten)


slecht

onvoldoende

voldoende

erg goed

lay-out

Je hebt de tekst niet in alinea's ingedeeld.

0 punten

Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld, maar er staat geen titel boven.

4 punten

Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld, er staat een titel boven, maar die is niet leuk bedacht.

7 punten

Je hebt de tekst in alinea's ingedeeld en er staat een leuke titel boven.

10 punten

stijlen en spelling

Je hebt acht of meer spel- en taalfouten gemaakt.

0 punten

Je hebt minder dan acht spel- en taalfouten gemaakt of de tekst is duidelijk overgeschreven.

4 punten

Je hebt maximaal vijf spel- en taalfouten gemaakt en geprobeerd eigen woorden te gebruiken.

7 punten

Je hebt maximaal drie spel- en taalfouten gemaakt en eigen woorden gebruikt.

10 punten

plaatjes

Je hebt geen plaatjes of maar één plaatje gebruikt.

0 punten

Je hebt twee plaatjes gebruikt, maar één of beide staan op de verkeerde plaats.

4 punten

Je hebt twee plaatjes gebruikt die op de juiste plaats staan, maar het formaat is niet goed.

7 punten

Je hebt beide plaatjes op de juiste plaats gezet en een goed formaat gekozen.

10 punten

lengte

Je tekst is veel te kort (minder dan 100 woorden).

0 punten

Je tekst is te kort (100 - 125 woorden).

4 punten

Je tekst is iets te kort (125 - 150 woorden).

7 punten

Je tekst heeft de juiste lengte (150 woorden of meer).

10 punten

3 extra punten (max. 10 punten) alleen je leerkracht geeft deze punten.

Je tekst onderscheidt zich niet in positieve zin van andere teksten.

0 punten

Je tekst onderscheidt zich in positieve zin van andere teksten.

10 punten