DE TOEKOMST VAN DE WADDENZEE

webkwestie - webquest

Leerkracht

 • Titel: De toekomst van de Waddenzee

 • Onderwerp: De invloed van de mens op de Waddenzee

 • Schooltype: Basisonderwijs

 • Groep 8 (klas 6)

 • Vakgebieden: Natuur, biologie

 • Uitvoering door: Tweetallen

 • Tijdsinvestering: Twee uur

 • Opbrengst: Schoolkrant artikel

Leerpunten

Algemene vaardigheden

 1. de leerling is in staat in een tekst hoofd- en bijzaken te onderscheiden;

 2. de leerling kan oorzaken en gevolgen onderscheiden en conclusies trekken°;

 3. de leerling is redelijk ‘computervaardig’: hij kan de computer opstarten, inloggen op het netwerk, de benodigde programma’s (Word, Internet Explorer) opstarten;

 4. hij moet een website kunnen openen en een link kunnen herkennen;

 5. verder moet hij in staat zijn tekst te selecteren, te kopiëren en te plakken;

 6. moet hij eenvoudige bewerkingen in Word kunnen uitvoeren (tekst invoeren, gebruik maken van de functies Bold, Italic en underline en de grootte van het lettertype veranderen);

 7. de leerling kan algemeen gebruikte schriftelijke informatiebronnen hanteren.

Specifieke vaardigheden:

 1. de leerling moet weten waar het Waddengebied ligt; en

 2. globaal weten wat de kenmerken van het Waddengebied zijn.

 3. de leerling kan op basis van verkregen informatie een werkstuk maken;

 4. de leerling kan de vormgeving en de presentatie van zijn tekst verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van hun spelling, de leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw, bladspiegel, beeldende elementen en kleur ;

 5. de leerling kan schrijven toepassen als middel om gedachten, ervaringen, gevoelens en bedoelingen voor hemzelf te ordenen.

Materialen:

WebQuestmaker: Studenten van ? ? ?

Degenen die deze webquest hebben gemaakt kunnen zich melden via het onderstaande reactie formulier.

Trefwoorden Wadden, Waddenzee, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, zeehonden, Afsluitdijk, Noordzee, natuur, landschap, UNESCO, werelderfgoed, wadlopen