2. Schrijf je artikel in het klad

Het voorbereidende werk is gedaan en nu is het tijd om je aantekeningen

uit te werken tot een artikel van minstens 150 woorden.

Voor deze stap heb je de computer (bijna) niet nodig. Ook moet je het zonder de hulp van je mede-journalist doen, want je schrijft het artikel alleen. Ga als volgt te werk:

  • bron: schrijf het artikel in het klad. Zorg ervoor dat alle gegevens van je vragenlijst verwerkt worden!

  • Deel je artikel als volgt in:

  • inleiding:

   • noem het onderwerp en vertel waarom je hierover schrijft;

  • alinea 2:

   • leg uit waarom dit onderwerp belangrijk is; gebruik de gegevens van deel 1 van de vragenlijst;

  • alinea 3:

   • vertel welke bedreigingen er zijn; gebruik de gegevens van deel 2 van de vragenlijst;

  • alinea 4:

   • deze alinea gaat over de bescherming van de Waddenzee; gebruik de gegevens van deel 3 van de vragenlijst;

  • afsluiting:

   • verwerk in het slot de slagzin en roep de lezers op de Waddenzee te beschermen;

   • gebruik de gegevens van deel 4 van je vragenlijst.

Artikel schrijven

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

  • lees je tekst eens over en verbeter spelfouten en zinnen die niet zo lekker lopen;

  • tel het aantal woorden; zijn het er meer dan 150?

  • bedenk een goede titel en schrijf hem erboven;

  • ga nu op zoek naar twee plaatjes die je in je artikel wilt gebruiken.

  • Bewaar de plaatjes. Straks ga je je artikel in het net typen en dan moet je de plaatjes weer gebruiken!

  • geef aan waar je in je artikel de plaatjes wilt zetten;

<< terug naar stap 1 >> << verder naar stap 3 >>